español  | galego 
Foto
 »  Consorcio As Mariñas »  Fondo Social Europeo

Fondo Social Europeo

FONDO SOCIAL EUROPEO

Orde do 6 de setembro (DOG nº 180, de 17 de setembro de 2021)

Promover a igualdade, a saúde e a inclusión social

Operación financiada pola la Unión Europea a través do FONDO SOCIAL EUROEO (FSE) como parte da resposta da Unión á pandemia da COVID-19

FSE GALICIA 2014-2020

O FSE inviste no teu futuro

 


Obxectivo temático

9. Promover a inclusión social e loitar contra a pobreza e calquera forma de discriminación.

Prioridade de investimento

9.1 A inclusión activa, tamén con vistas a promover a igualdade de oportunidades, así como a participación activa e a mellora da posibilidade de atopar un emprego.

Obxectivo específico

9.1.1. Mellorar a inserción sociolaboral de persoas en situación ou risco de exclusión social, a través da activación e de itinerarios integrados e personalizados de inserción.

Descripción das operacións

ASESORÍA XURÍDICO SOCIAL ESPECIALIZADA EN ESTRANXEIRÍA

Resultado esperado

Informar, asesorar e apoiar na realización dos trámites precisos a tódalas persoas derivadas dos servizos sociais municipais en:

  • Adquisición de nacionalidade española pola vía que corresponda.
  • Autorización de residencia, residencia e traballo e por circunstancias excepcionais.
  • Renovacións de autorizacións.
  • Reagrupacións familiares.
  • Réxime comunitario.
  • Petición de asilo/protección internacional.

E calqueira outra cuestión realcionada coa normativa en materia de estranxeiría.

Obxectivo temático

9. Promover a inclusión social e loitar contra a pobreza e calquera forma de discriminación.

Prioridade de investimento

9.1 A inclusión activa, tamén con vistas a promover a igualdade de oportunidades, así como a participación activa e a mellora da posibilidade de atopar un emprego.

Obxectivo específico

9.1.1. Mellorar a inserción sociolaboral de persoas en situación ou risco de exclusión social, a través da activación e de itinerarios integrados e personalizados de inserción.

Descripción das operacións

GABINETE DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL

Resultado esperado

Achegar ao mercado de traballo de traballo a aquelas persoas que mais dificultades amosan para obter ou manter un emprego, persoas suxeitas a procesos de discriminación ou desigualdades sociais.

Consorcio As Mariñas Lugar de Bos, Naves O Carballalll nº4 15640 Guisamo, Bergondo (A Coruña) Tlf. 981 784 704 info@consorcioam.org
bondage-guru.netpornoplanet.org