español  | galego 
Foto
 »  Residuos »  Recñamacións

Reclamacións

RECLAMACIÓNS


A través de este  trámite pódese realizar as seguintes reclamacións e solicitudes.

 • Limpeza de Contedores
 • Solicitude  Anclaxe Contedores
 • Queixas por Non recollida
 • Danos causados por contedores
 • Solicitude de Contedores
 • Queixas por Distancia de Contedores
 • Reposicion/Reparacion de Contedores
 • Solicitude de Traslado de Contenedores
 • Evento
 • Papel/Vidro cheo
 • Danos causados durante a recollida por operarios

A QUEN ESTA DIRIXIDO


Calquier persoa

COMO FACERLO


Presencialmente

Cubrindo  o formulario correspondente facendo a exposición de motivos todo o detallada posible.

Por correo

Enviárase á dirección do Consorcio As Mariñas, o impreso de reclamacións cuberto, cos seus datos, sendo a exposición de motivos o máis detallada posible.

É preciso cubrir o formulario.

Por Fax

É preciso cubrir o  formulario correspondente faendo a exposición de motivos o máis detallada posible.

OFICINA


  CONSORCIO AS MARIÑAS
  Medio Ambiente
  Planta Baixa
  Lugar de Bos. Naves O Carballal, 4

  15640 Guisamo Bergondo

  Teléfono: 981784704

  Fax: 981784721
  E-mail: medioambiente@consorcioam.org

  Horario: De 9:00 a 14:00 horas.

Consorcio As Mariñas Lugar de Bos, Naves O Carballalll nº4 15640 Guisamo, Bergondo (A Coruña) Tlf. 981 784 704 info@consorcioam.org
bondage-guru.netpornoplanet.org