español  | galego 
Foto
 »  Consorcio As Mariñas »  Empleo

Covocatoria de Empleo

CONVOCATORIAS DE EMPLEO


19-02-2019 BASES QUE REXERÁN A SELECCIÓN, POR CONCURSO-OPOSICIÓN, DE PERSOAL PARA A FORMACION DUNHA BOLSA DE EMPREGO PARA O POSTO DE PREPARADOR/A LABORAL DO PLAN COORDINADOR DE SERVIZOS SOCIAIS DO CONSORCIO AS MARIÑAS, EN RÉXIME LABORAL TEMPORAL.

12-06-2015 RESOLUCIÓN DO PROCESO SELECTIVO PARA A PROVISIÓN DE CATRO (4) POSTOS DE TRABALLO LABORAL TEMPORAL DE DURACION DETERMINADA DE VIXIANTES MEDIOAMBIENTAIS.

10-06-2015 CORRECION DE ERROS NA LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS NO PROCESO SELECTIVO PARA A PROVISIÓN DE CATRO (4) POSTOS DE TRABALLO LABORAL TEMPORAL DE DURACION DETERMINADA DE VIXIANTES MEDIOAMBIENTAIS.

05-06-2015 RESOLUCIÓN DA LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS NO PROCESO SELECTIVO PARA A PROVISIÓN DE CATRO (4) POSTOS DE TRABALLO LABORAL TEMPORAL DE DURACION DETERMINADA DE VIXIANTES MEDIOAMBIENTAIS.

01-06-2015 RESOLUCIÓN DA LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS NO PROCESO SELECTIVO PARA A PROVISIÓN DE CATRO (4) POSTOS DE TRABALLO LABORAL TEMPORAL DE DURACION DETERMINADA DE VIXIANTES MEDIOAMBIENTAIS.

11-05-2015 BASES DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN DE: CATRO (4) VIXIANTES MEDIOAMBIENTAIS COMO PERSOAL LABORAL TEMPORAL DE DURACIÓN DETERMINADA.

12-09-2014 RESOLUCIÓN DO PROCESO SELECTIVO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A.

03-09-2014 LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS/AS E DATA DO EXAME PROCESO SELECTIVO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A. COMPOSICIÓN DO TRIBUNAL, DATA E HORA DA PROBA SELECTIVA..

03-09-2014 RESOLUCIÓN DO PROCESO SELECTIVO DE TÉCNICO/A DE PROMOCIÓN DO COOPERATIVISMO.

27-08-2014 RESOLUCIÓN DA LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS NO PROCESO SELECTIVO PARA A PROVISIÓN DE UN POSTO (1) DE TRABALLO TEMPORAL DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A .

 • Bases de la convocatoria
 • 30-06-2014 RESOLUCION DO PROCESO SELECTIVO DE PREPARADOR/A LABORAL..

  23-06-2014 LISTAXE DEFINITIVA PRAZA TÉCNICO DE PROMOCIÓN DO COOPERATIVISMO. COMPOSICIÓN DO TRIBUNAL, DATA E HORA DA PROBA SELECTIVA..

  23-06-2014 LISTAXE DEFINITIVA PROCESO SELECTIVO DE PREPARADOR/A LABORAL. COMPOSICIÓN DO TRIBUNAL, DATA E HORA DA PROBA SELECTIVA..

  18-06-2014 ANUNCIO PROVISIONAL DE ADMITIDOS/AS E EXCLUÍDOS/AS UN/UNA TÉCNICO/A PROMOCIÓN DE COOPERATIVISMO COMO PERSOAL LABORAL TEMPORAL DE DURACIÓN DETERMINADA.

  18-06-2014 ANUNCIO PROVISIONAL DE ADMITIDOS/AS E EXCLUÍDOS/AS A CONTRATACIÓN DE: UN/UNA (1) PREPARADOR/A LABORAL COMO PERSOAL LABORAL TEMPORAL DE DURACIÓN DETERMINADA.

  28-05-2014 BASES DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN DE: UN/UNA TÉCNICO/A PROMOCIÓN DE COOPERATIVISMO COMO PERSOAL LABORAL TEMPORAL DE DURACIÓN DETERMINADA.

 • Solicitude
 • 28-05-2014 BASES DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN DE: UN/UNA (1) PREPARADOR/A LABORAL COMO PERSOAL LABORAL TEMPORAL DE DURACIÓN DETERMINADA.

 • Solicitude
 • ------------------------------------------------------------------------------------------------

  22-06-2011 Acta da fase a entrevista, para a provisión polo sistema de concurso-oposición de UN/UNHA (1) TÉCNICA DE INSERCIÓN SOCIAL E LABORAL, segundo as bases aprobadas pola Presidencia con data do 21 de marzo de 2011, publicadas no BOP número 64 de 4 de abril do 2011.

  22-06-2011 Acta da fase a entrevista, para a provisión polo sistema de concurso-oposición de DOUS/DUAS (2) ASESORES/AS XURÍDICOS/AS, dentro do Plan Coordinador de Servizos Sociais do Consorcio, segundo as bases aprobadas pola Presidencia con data do 21 de marzo de 2011, publicadas no BOP número 64 de 4 de abril do 2011.

  22-06-2011 Acta da fase a entrevista, para a provisión polo sistema de concurso-oposición de UN/UNHA (1) AUXILIAR ADMINISTRATIVO dentro do Plan Coordinador de Servizos Sociais do Consorcio, segundo as bases aprobadas pola Presidencia con data do 21 de marzo de 2011, publicadas no BOP número 64 de 4 de abril do 2011.

  22-06-2011 Acta da fase a entrevista, para a provisión polo sistema de concurso-oposición de UN/UNHA (1) ASESOR/A XURÍDICO/A, segundo as bases aprobadas pola Presidencia con data do 21 de marzo de 2011, publicadas no BOP número 64 de 4 de abril do 2011.

  22-06-2011 Acta da fase a entrevista, para a provisión polo sistema de concurso-oposición de UN/UNHA (1) PREPARADOR/A-MEDIADOR/A LABORAL E SOCIAL, segundo as bases aprobadas pola Presidencia con data do 21 de marzo de 2011, publicadas no BOP número 64 de 4 de abril do 2011.

  15-06-2011 Cualificacións da proba escrita e valoración de méritos no proceso selectivo, para a provisión polo sistema de concurso-oposición de UN/UNHA (1) TÉCNICA DE INSERCIÓN SOCIAL E LABORAL, segundo as bases aprobadas pola Presidencia con data do 21 de marzo de 2011, publicadas no BOP número 64 de 4 de abril do 2011. Publicación da data da convocatoria, dás persoas admitidas á FASE DE ENTREVISTA.

  13-06-2011 Cualificacións da proba escrita e valoración de méritos no proceso selectivo, para a provisión polo sistema de concurso-oposición de DOUS/DUAS (2) ASESORES/AS XURÍDICOS/AS E UN/UNHA (1) AUXILIAR ADMINISTRATIVO dentro do Plan Coordinador de Servizos Sociais do Consorcio, segundo as bases aprobadas pola Presidencia con data do 21 de marzo de 2011, publicadas no BOP número 64 de 4 de abril do 2011. Publicación da data da convocatoria, dás persoas admitidas á FASE DE ENTREVISTA.

  13-06-2011 Cualificacións da proba escrita e valoración de méritos, no proceso selectivo para a provisión polo sistema de concurso-oposición de UN/UNHA (1) ASESOR/A XURÍDICO/A E UN/UNHA (1) PREPARADOR/A-MEDIADOR/A LABORAL E SOCIAL, segundo as bases aprobadas pola Presidencia con data do 21 de marzo de 2011, publicadas no BOP número 64 de 4 de abril do 2011. Publicación da data da convocatoria, dás persoas admitidas á FASE DE ENTREVISTA.

  25-05-2011 LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS/AS E EXCLUÍDOS/AS e data da proba escrita, para a provisión polo sistema de concurso-oposición de DOUS/DUAS (2) ASESORES/AS XURÍDICOS/AS E UN/UNHA (1) AUXILIAR ADMINISTRATIVO dentro do Plan Coordinador de Servizos Sociais do Consorcio, segundo as bases aprobadas pola Presidencia con data do 21 de marzo de 2011, publicadas no BOP número 64 de 4 de abril do 2011

  25-05-2011 LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS/AS E EXCLUÍDOS/AS e data da proba escrita, para a provisión polo sistema de concurso-oposición de UN/UNHA (1) TÉCNICA DE INSERCIÓN SOCIAL E LABORAL, segundo as bases aprobadas pola Presidencia con data do 21 de marzo de 2011, publicadas no BOP número 64 de 4 de abril do 2011

  25-05-2011 LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS/AS E EXCLUÍDOS/AS e data da proba escrita, para a provisión polo sistema de concurso-oposición de UN/UNHA (1) ASESOR/A XURÍDICO/A E UN/UNHA (1) PREPARADOR/A-MEDIADOR/A LABORAL E SOCIAL, segundo as bases aprobadas pola Presidencia con data do 21 de marzo de 2011, publicadas no BOP número 64 de 4 de abril do 2011

  05-05-2011 LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS/AS E EXCLUÍDOS/AS, para a provisión polo sistema de concurso-oposición de DOUS/DUAS (2) ASESORES/AS XURÍDICOS/AS E UN/UNHA (1) AUXILIAR ADMINISTRATIVO dentro do Plan Coordinador de Servizos Sociais do Consorcio, segundo as bases aprobadas pola Presidencia con data do 21 de marzo de 2011, publicadas no BOP número 64 de 4 de abril do 2011

  04-05-2011 LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS/AS E EXCLUÍDOS/AS, para a provisión polo sistema de concurso-oposición de UN/UNHA (1) TÉCNICA DE INSERCIÓN SOCIAL E LABORAL, segundo as bases aprobadas pola Presidencia con data do 21 de marzo de 2011, publicadas no BOP número 64 de 4 de abril do 2011

  04-05-2011 LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS/AS E EXCLUÍDOS/AS, para a provisión polo sistema de concurso-oposición de UN/UNHA (1) ASESOR/A XURÍDICO/A E UN/UNHA (1) PREPARADOR/A-MEDIADOR/A LABORAL E SOCIAL, segundo as bases aprobadas pola Presidencia con data do 21 de marzo de 2011, publicadas no BOP número 64 de 4 de abril do 2011

  04-04-2011 Convocatoria de probas selectivas para prover polo procedemento de concurso-oposición tres prazas de dous (2) asesores/as xurídicos/as e un/unha (1) auxiliar administrativo/a

  04-04-2011 Convocatoria de probas selectivas para prover polo procedemento de concurso-oposición dúas prazas de un/unha (1) asesor/a xurídico/a e un/unha (1) preparador/a mediador/a laboral e social

  04-04-2011 Convocatoria de probas selectivas para prover, polo procedemento de concurso-oposición, unha praza de técnico/a de inserción social e laboral

  BOP

  ------------------------------------------------------------------------------------------------

  09-07-2010 ACTA DE LA FASE DE ENTREVISTA para la selección y contratación por parte del Consorcio As Mariñas de un/una (1) auxiliar administrativo/a, en régimen de interinidad hasta la reincorporación de la trabajadora titular del puesto y Convocatoria de la prueba escrita

  02-07-2010 ACUERDO DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE PASE A LA FASE DE ENTREVISTA para la selección y contratación por parte del Consorcio As Mariñas de un/una (1) auxiliar administrativo/a, en régimen de interinidad hasta la reincorporación de la trabajadora titular del puesto y Convocatoria de la prueba escrita

  25-06-2010 LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS/AS Y EXCLUÍDOS/AS para la selección y contratación por parte del Consorcio As Mariñas de un/una (1) auxiliar administrativo/a, en régimen de interinidad hasta la reincorporación de la trabajadora titular del puesto y Convocatoria de la prueba escrita

  15-06-2010 LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS/AS Y EXCLUÍDOS/AS para la selección y contratación por parte del Consorcio As Mariñas de un/una (1) auxiliar administrativo/a, en régimen de interinidad hasta la reincorporación de la trabajadora titular del puesto

  11-06-2010 ACTA DE LA DE FASE DE ENTREVISTA en el concurso-oposición de tres plazas de UN/UNA ASESOR/A JURÍDICO/A, UN/UNA TÉCNICO/A DE INSERCIÓN SOCIAL Y LABORAL Y UN/UNA PREPARADOR-MEDIADOR/A LABORAL Y SOCIAL

  28-05-2010 ACUERDO DE LA COMISIÓN DE AVALIACIÓN DE PASE A LA FASE DE ENTREVISTA en el concurso-oposición de tres plazas de UN/UNA ASESOR/A JURÍDICO/A, UN/UNA TÉCNICO/A DE INSERCIÓN SOCIAL Y LABORAL Y UN/UNA PREPARADOR-MEDIADOR/A LABORAL Y SOCIAL

  27-05-2010 Bases de la convocatoria para la selección y contratación por parte del Consorcio As Mariñas de un/una (1) auxiliar administrativo/a, en régimen de interinidad hasta la reincorporación de la trabajadora titular del puesto.

  20-04-2010 LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS/AS Y EXCLUÍDOS/AS en el concurso-oposición de tres plazas de UN/UNA ASESOR/A JURÍDICO/A, UN/UNA TÉCNICO/A DE INSERCIÓN SOCIAL Y LABORAL Y UN/UNA PREPARADOR-MEDIADOR/A LABORAL Y SOCIAL

  05-04-2010 LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS/AS Y EXCLUÍDOS/AS en el concurso-oposición de tres plazas de UN/UNA ASESOR/A JURÍDICO/A, UN/UNA TÉCNICO/A DE INSERCIÓN SOCIAL Y LABORAL Y UN/UNA PREPARADOR-MEDIADOR/A LABORAL Y SOCIAL

  08-03-2010 Pruebas Selectivas para proveer por el procedimiento de concurso-oposición de tres prazas de UN/UNA ASESOR/A JURÍDICO/A, UN/UNA TÉCNICO/A DE INSERCIÓN SOCIAL Y LABORAL Y UN/UNA PREPARADOR-MEDIADOR/A LABORAL Y SOCIAL

  13-05-2009 ACUERDO DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PASO A LA FASE DE ENTREVISTA DE LA SIGUIENTE PLAZA: UN/A (1) ASESOR/A JURÍDICA

  04-05-2009 LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS/AS Y EXCLUIDOS/AS De LA SIGUIENTE PLAZA: UN/A (1) ASESOR/A JURÍDICA

  23-04-2009 LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS/AS Y EXCLUIDOS/AS DE LA SIGUIENTE PLAZA: UN/A (1) ASESOR/A JURÍDICA

  17-03-2009 BASES GENERALES Y ESPECÍFICAS PARA LA CONTRATACIÓN, POR CONCURSO/OPOSICIÓN de UN/A (1) ASESOR/A JURÍDICA

  • Fecha de Publicación BOP : 17-03-2009
  Consorcio As Mariñas Lugar de Bos, Naves O Carballalll nº4 15640 Guisamo, Bergondo (A Coruña) Tlf. 981 784 704 info@consorcioam.org
  bondage-guru.netpornoplanet.org